Tkachenko, V., & Stoyanets, N. (2023). RESPONSIBLE INNOVATION AS AN IMPORTANT FORMATION FACTOR OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE

Tkachenko, V., & Stoyanets, N. (2023). RESPONSIBLE INNOVATION AS AN IMPORTANT FORMATION FACTOR OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE. Наукові Праці Міжрегіональної Академії Управління Персоналом. Економічні Науки, 1 (68), 62–67. (EN) https://doi.org/10.32689/2523-4536/68-10  

СКАЧАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ     (англійською мовою)

Сучасний світ постійно стикається з новими проблемами, складність яких безпосередньо впливає на те, як суспільство, держава і корпорації взаємодіють один з одним і зі своїм природним середовищем. Компанії, які здійснюють свою діяльність у соціальній сфері, повинні адаптуватися до реалій навколишнього світу, що змінюються, передбачати тенденції майбутніх змін. У ході вирішення цього завдання розробляються та впроваджуються різні нововведення у соціальній сфері суспільства, які мають назву корпоративні соціальні інновації (відповідальні інновації). Вони зумовлені необхідністю встановлювати нові типи відносин. Зростання інтересу до цієї проблеми зосереджено на нових підходах, які корпорації можуть використовувати, щоб наблизитися до ефективного вирішення нагальних проблем. Сьогодні світ поступово переходить від моделі відповідального споживача до нової моделі усвідомленого споживача. Такий споживач розглядає процес споживання як «не лише фінансову операцію, а й взаємодію, в якій особисті принципи дедалі більше впливають на вибір споживання». Для бізнесу інновації є ключовим фактором зростання та мають велике значення для підтримки конкурентних переваг. Ідея корпоративних соціальних інновацій переходить у глобальні портфелі та передові технології. Таким чином, відповідальні інновації – це шлях до довгострокового зростання, стійкості та процвітання бізнесу.