Pasko, O., Zhang, L., Oriekhova, A., Hordiyenko, M., & Tkal, Y. (2023). Corporate social responsibility and corporate tax aggressiveness: Evidence of mandatory vs. voluntary regulatory regimes impact

Pasko, O., Zhang, L., Oriekhova, A., Hordiyenko, M., & Tkal, Y. (2023). Corporate social responsibility and corporate tax aggressiveness: Evidence of mandatory vs. voluntary regulatory regimes impact. Problems and Perspectives in Management, 21(2), 682–700. https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.61

СКАЧАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Корпоративна соціальна відповідальність та агресивність корпоративного оподаткування: Дані щодо впливу обов’язкових та добровільних режимів регулювання
Метою цього дослідження є вивчення того, чи пов’язана діяльність із корпоративної соціальної відповідальності з більшим чи меншим ухиленням від сплати податків, зосереджуючись на цьому взаємозв’язку при аналізі обов’язкових та добровільних режимах регулювання. Вибірка охоплює 6 668 спостережень за китайськими компаніями, що котируються на фондових біржах Шанхаю і Шеньчженю, за 2011–2019 роки. Для розроблення гіпотез у дослідженні використані теорії корпоративної культури та управління ризиками, а для перевірки – регресійний аналіз і різні тести на надійність. Дані були отримані із системи CSR HEXUN та баз даних CSMAR та WIND.
Відповідно до прогнозів теорії корпоративної культури, яка стверджує, що агресивне ухилення від сплати податків не може синхронно поєднуватися з корпоративною соціальною відповідальністю, у статті робиться висновок, що, попри режим регулювання, коли рівень корпоративної соціальної відповідальності зростає, рівень податкової агресивності зменшується. Отож, результати показують, що фірми, які звітують про корпоративну
соціальну відповідальність, як правило, менш агресивні в податковому ставленні. Фірми, які більшою мірою займаються корпоративною соціальною відповідальністю, з меншою ймовірністю будуть проявляти податкову агресивність, незалежно від чинних режимів регулювання. На додаток, показники забруднення мало впливають на корпоративну соціальну відповідальність та податкову агресивність в інституційних умовах Китаю.
Дослідження доповнює літературу з ділової етики, маючи на увазі роль ухилення від сплати податків як частини КСВ, а не як окремого елемента діяльності компаній, не пов’язаних із КСВ.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, податкова агресивність, ухилення від сплати податків, корпоративна культура, ділова етика, нефінансова звітність, Китай

Acknowledgment
This paper is co-funded by the European Union through the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) within the project “Embracing EU corporate social responsibility: challenges and opportunities of business-society bonds transformation in Ukraine” – 101094100 – EECORE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA/ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH https://eecore.snau.edu.ua/