PASKO, O., YANG, Z., TKACHENKO, V., PROSKURINA, N., & PUSHKAR, I. (2022). DOES FEMALE REPRESENTATION ON CORPORATE BOARDS BOOST THE STRENGTHENING OF INTERNAL CONTROL IN SOCIALLY RESPONSIBLE FIRMS?

Pasko, O., Yang, Z., Tkachenko, V., Proskurina, N., & Pushkar, I. (2022). Does female representation on corporate boards boost the strengthening of internal control in socially responsible firms? Investment Management and Financial Innovations19(4), 294–308. https://doi.org/10.21511/imfi.19(4).2022.24

ПОВНИЙ ТЕКСТ (АНГЛІЙСЬКОЮ)

Олег Пасько, Чжан Ян, Вікторія Ткаченко, Неля Проскуріна, Ірина Пушкар Чи сприяє представництво жінок у раді директорів посиленню внутрішнього контролю соціально відповідальних компаній?

 

У статті розглядається зв’язок між корпоративною соціальною відповідальністю та ефективністю внутрішнього контролю, а також вивчається питання гендерної різноманітності рад директорів, щоб перевірити, чи сприяє присутність жінок у правлінні корпоративній транспарентності. Вибірка дослідження містить у собі 15 231 результат спостережень за звітний рік компаній, що мали лістинг акцій на фондових біржах Шанхая та Шеньчженя з 2013 по 2018 рік. Необроблені дані для розрахунку змінних отримано з авторитетних джерел: Дослідження фондового ринку та бухгалтерського обліку в Китаї (CSMAR), бази даних внутрішнього контролю DIB, а також оцінювання RKS CSR. Результати емпіричного дослідження показують, що соціально відповідальні фірми мають більш ефективний механізм внутрішнього контролю. Однак не вдалося виявити позитивний зв’язок між гендерною різноманітністю в раді директорів та ефективністю внутрішнього контролю; також не вдалося підтвердити посилення впливу жінок-директорів на внутрішній контроль у соціально відповідальних компаніях. Виявлено, що в інституційному середовищі Китаю присутність жінок у правлінні навряд чи підвищує корпоративну прозорість. Результати дослідження є корисними як для регулюючих органів, так і для керівників компаній при створенні генерального плану і тактики стосовно складу ради директорів з метою підвищення корпоративної прозорості з урахуванням впливу аналізованих явищ у рамках досліджуваної юрисдикції.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), внутрішній контроль, корпоративне управління (КУ), гендерна різноманітність ради директорів, склад ради директорів, жінки-директори, корпоративна транспарентність, Китай

Класифікація JEL: G34, M14, M41

Acknowledgment
This paper is co-funded by the European Union through the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) within the project “EMBRACING EU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF BUSINESS-SOCIETY BONDS TRANSFORMATION IN UKRAINE” 101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH https://eecore.snau.edu.ua/