ІННА ХОВРАК

Інна ХОВРАК задіяна в проекті як старший експерт/консультант/дослідник та дослідник/викладач.

Протягом десяти років Інна ХОВРАК досліджує та реалізує проекти у сфері соціальної відповідальності та сталого розвитку. Інна ХОВРАК вважає, що сучасні університети можуть стати основою сталого розвитку, готуючи майбутніх відповідальних роботодавців і працівників, виробників і споживачів, інвесторів та інших зацікавлених сторін.

Інна ХОВРАК має науковий ступінь кандидата наук Полтавського національного технічного університету (2012 р.), а нещодавно (2020 р.) захистила докторську дисертацію з тематики соціальної відповідальності університетів та сталого розвитку в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Зараз Інна ХОВРАК є професором, директором Центру передового досвіду сталого розвитку (CESD), Україна. Найбільше уваги Інна приділяє питанням соціальної відповідальності, незалежно від посади, яку вона обіймала, від асистента до професора кафедри соціальної філософії та менеджменту, від керівника проектів до проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та інвестицій.

Інна брала участь у грантовій програмі для випускників програм обміну з проєктом «Посилення соціальної відповідальності університету для сталого розвитку», який Інна як керівник проєкту реалізувала за підтримки Відділу зв’язків з громадськістю Посольства США в Україні (05.2021-01.2022).

Інна ХОВРАК була (09.2016 – 07.2017) стипендіатом The Lane Kirkland Scholarship Program (напрям дослідження «Corporate Social Responsibility in the context of globalization») Ягеллонського університету в Кракові та Краківського економічного університету / Польща. Як випускниця цієї програми вона ініціювала та реалізувала проєкт «Сталий розвиток на основі концепції соціальної відповідальності: бюджети, звітність та комунікації» (09.2018 – 06.2019).

Інна має бездоганний досвід проєктної діяльності, оскільки вона була проєктним менеджером у кількох проєктах, серед яких також є: Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти, Україна (2016), навчальні програми та курси для навчального закладу «Ерудит» (06.2015 – 02.2020), Малий бізнес та джерела фінансування, Молодь у сучасному світі: мислити глобально, Діючи локально (2013 – 2015), Школа молодого фінансиста, Україна (2013 – 2014), культурно-освітні проекти для Молодіжної ГО «Нова хвиля», Україна (05.2005 – 04.2007).

Інна ХОВРАК нагороджена багатьма похвалами, найбільш актуальними для проекту є 01.2019: Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим дослідникам у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік / Міністерство освіти і науки України.

Інна ХОВРАК може похвалитися численними візитними посадами, які вона обіймала, а також членством у професійних організаціях та громадських організаціях (див. резюме Інни) та розширеними мережами колег, що свідчить про її активну громадську позицію та наукову діяльність. Інна ХОВРАК також є експертом з акредитації освітніх програм NAQA – Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

Враховуючи те, що Інна ХОВРАК є одним із провідних експертів із соціальної відповідальності університетів в Україні, у проекті EECORE вона відповідає 1) за тренінг для вищого керівництва університетів «USR: ВНЗ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ», а також 2) бере участь разом з Олегом ПАСЬКО та Оленою ДЯЧЕНКО в сертифікатному онлайн-курсі для магістрантів та аспірантів «CSR/ RBC and SE».

Інна ХОВРАК має сертифікат B2 з англійської мови за CEFR від центру Eaequls Jagiellonskie Centrum Jezykowe (2017), сертифікат В2 з польської мови (2017), та сертифікат В1 з норвезької мови (2022).